กลุ่มเอ็นจีโอด้านสิ่งแวดล้อมของจีนฟ้องบริษัทสร้างเขื่อนในลุ่มน้ำโขงให้หยุดการตัดไม้ในพื้นที่อนุรักษ์

180 ผู้เข้าชม    

0.00 บาท
Tags :    ESG