25 โรงนม-สหกรณ์ส่อทุจริตปั้นตัวเลขการซื้อขายนํ้านมดิบจากเกษตรกรเป็นเท็จเพื่อรับสิทธิ์จำหน่ายนมโรงเรียน

259 ผู้เข้าชม    

0.00 บาท
Tags :    ESG