โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC) แจ้งตรวจพบทุจริตสินค้าคงคลังวัตุดิบหายไปจากคลังสินค้า มูลค่ากว่า 2.1 พันล้านบาท

107 ผู้เข้าชม    

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :    ESG