อุ่มแสง ดอนคา นาต้นจั่น นวัตกรรมสังคม และข้อบ่งชี้ของสังคมธรรมาธิปไตย

208 ผู้เข้าชม    

ภาพจาก : www.lovefarmer.org

 

สังคมธรรมาธิปไตย : การปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างตามหลักการว่าด้วยความชอบธรรม โดยตั้งอยู่บนฐานความเป็นไปตามกระบวนการของสังคม ซึ่งเป็นการผสมความหมายของคำ 3 คำเข้าด้วยกัน คือ สังคม+ธรรม+ประชาธิปไตย (การปกครองโดย/ของประชาชน) และเป็นการให้ความหมายตามลักษณะของ "ประชาธิปไตยทางตรงหรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท