กระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทยในปัจจุบัน

266 ผู้เข้าชม    

         

          การประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทยในปัจจุบัน ในมุมมองหลักการทางวิชาการ สาขาสังคมศาสตร์ โดย ดร.สุนทร คุณชัยมัง ได้สะท้อนมุมมองในเรื่อง การตระหนักรู้ร่วมกันของสังคม การเห็นอกเห็นใจในผู้อื่น การเลียนแบบและการทำตามสังคม การรณรงค์ประเด็นเชิงบวกทางสังคมใน 2 กรณี (1) กรณีการวิ่งบริจาคของ ตูน บอดี้สแลม (2) กรณีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ซึ่งมีบทเรียนที่สำคัญคือ
 - การเปลี่ยนมิติการณรงค์โดยรัฐ เป็นภาคส่วนเอกชนหรือภาคประชาสังคม คนที่มีชื่อเสียง เป็นคนมีคุณภาพและมีความสามารถ
 - การเน้นการจัดการที่มีความร่วมมือที่หลากหลาย
 - ความสำคัญต่อมิติความเป็นมนุษย์

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท