เจาะเทรนด์โลก 2020 โดย TCDC

338 ผู้เข้าชม    

การวิเคราะห์เจาะลึกกระแสของโลกใบใหญ่ สู่การกลั่นกรองข้อมูล บทสรุปเทรนด์แห่งปีจากหนังสือรวบรวมเทรนด์โลกชั้นนำกว่า 20 เล่ม อาทิ Carlin, Nelly Rodi, Pantone, Viewpoint

• ความเปลี่ยนแปลงของผู้คนแต่ละเจเนอเรชัน
• สิ่งแวดล้อมและสภาวะรอบตัว
• สังคมและวัฒนธรรม
• เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

 

0.00 บาท