ผลกระทบของ COVID 19 กับการจัดการใหม่ของระบบเศรษฐกิจ

194 ผู้เข้าชม    

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของ COVID 19 ทำให้โลก ตกอยู่ในสภาวะการชะงักงันไปตามมาตรการข้างต้น ส่งผลโดยตรงต่อวงจรเศรษฐกิจของภาคบริการ เป็นลำดับแรก และส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรม และเกษตร เป็นลำดับถัดมา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท