ข้อเสนอของภาคประชาชนไทย มหกรรมประชาชนอาเซียน

909 ผู้เข้าชม    

เวที มหกรรมประชาชนอาเซียน เป็นเวทีคู่ขนานของภาคประชาสังคมและประชาชนในอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาของแต่ละประเทศในภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมนับพันคน ทั้งจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนอกภูมิภาค โดยข้อเสนอจากการประชุม จะเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 14 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2552ที่หัวหิน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :