ทุนนิยมที่มีหัวใจ : ทางเลือกใหม่แห่งการพัฒนา

585 ผู้เข้าชม    

Content

1.ความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับทุนนิยม มายาคติของแนวคิดกระแสหลัก และข้อเท็จจริง

2.“ทุนนิยมที่มีหัวใจ”

3.แนวคิดใหม่ๆ ที่ประกอบสร้างเป็นกระบวนทัศน์ใหม่

4.เครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้ในภาคปฏิบัติ

5.โครงสร้างเชิงสถาบันในกระบวนทัศน์ใหม่

 

สฤณี อาชวานันทกุล Fringer | คนชายขอบ http://www.fringer.org/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 3 ธันวาคม 2550

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :                  

Fatal error: Call to a member function getBannerCSRFront() on null in /home/cp250158/public_html/imageplus.co.th/footer_inc.php on line 5