Warnet กับการขับไล่ผู้นำประเทศอินโดนีเซีย – ซูฮาร์โต้

617 ผู้เข้าชม    

วิกฤติทางการเงินของเอเชียในปี 1997 มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออาณาจักรของซูฮาร์โต้ เพราะอินโดนีเซียได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่าวอย่างรุนแรง นักลงทุนต่างประเทศหยุดการลงทุน มีการเลิกจ้างคนงานจำนวนมาก ราคาสินค้าสูงขึ้นไปทั่วประเทศ

 

เอกสารอ้างอิง

1.      Suharto , Wikipedia

2.      Indonesian riots of May 1998. Wikipedia

3.      www.sarakadee.com/feature/2001

4.      THE POLARIZATION OF IDENTITY THROUGH THE INTERNETAND THE STRUGGLE FOR DEMOCRACY IN INDONESIA, Merlyna Lim, University of Twente, http://www.cios.org/EJCPUBLIC/014/3/01437.html

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :