โลกอาหรับ กับการชุมนุมทางการเมืองและการก่อการของประชาชน

427 ผู้เข้าชม    

เอกสารอ้างอิง

1.       Wikipedia

2.       Youtube

3.       2010–2011 Arab world protests (AlgeriaEgyptJordanYemen)

4.    www.stratfor.com

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :