การต่อต้านโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในอินโดนีเซีย / หลังยุคอำนาจนิยมเบ็ดเสร็จ

431 ผู้เข้าชม    

ในกลางปี 2006 รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อรองรับ การขยายตัวของการใช้ไฟฟ้าของประเทศในอนาคต - เป็นการตัดสินใจในระดับรัฐบาลที่จะ go nuclear ในขณะที่กลุ่มต่อต้านก็ได้ชูประเด็นต้าน ว่ารัฐบาลปัจจุบันไม่สามารถที่จะรับผิดชอบจัดการโครงการที่มีความเสี่ยงทาง เทคโนโลยีสูงนี้ได้ (high –risk technology)

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :