คำและความหมายเบื้องต้นสำหรับ การเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movements)

1015 ผู้เข้าชม    

องค์กรประชาสังคม (Civil Society Organizations : CSOs) - การจัดระเบียบองค์กรเพื่อการเคลื่อนไหวทางสังคม (social movements organizations : SMOs) - กลุ่มจัดตั้งในระดับชุมชน (Community-based organizations : CBOs) - ขบวนการเคลื่อนไหวของคนรากหญ้า (Grassroots movements)

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :