การต่อต้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ Koodankulam / อินเดีย

692 ผู้เข้าชม    

ประเด็นที่สนใจสำหรับการศึกษากรณีศึกษาขบวนการต่อต้านโรงไฟฟ้าพลังงาน นิวเคลียร์ในประเทศอินเดีย ก็เนื่องมาจากอินเดียเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศพัฒนาใหม่ ซึ่งประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน โดยที่ทั้ง 4 ประเทศนี้ล้วนแต่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั้งสิ้น แม้กระทั่งกรณีของบราซิล โดยที่จีนและอินเดีย นั้นมีการคาดการณ์ในปี 2030 ข้างหน้า จีนและอินเดียจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มากถึง 100 และ 70 โรง ตามลำดับ

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :