การต่อต้าน และการกลับไปกลับมาของนโยบายการพัฒนาโรงงไฟฟ้านิวเคลียร์ของอิตาลี

611 ผู้เข้าชม    

อิตาลีเป็นกลุ่มประเทศ OECD และปัจจุบันก็เป็นสมาชิกของประชาคมยุโรป เป็นหนึ่งในประเทศที่ดำเนินนโยบาย nuclear phase-out อิตาลีมีโรงๆไฟฟ้าอยู่ทั้งสิ้น 4 โรง และอยู่แผนงานที่เตรียมการก่อสร้างขึ้นอีก 2 โรง

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :