ใต้เงาสีม่วง มาบตาพุดในมือใคร เรียบเรียง โดย แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา และรวงทอง จันดา

1024 ผู้เข้าชม    

“ใต้เงาสีม่วง มาบตาพุดในมือใคร” เป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาและผลที่เกิดขึ้นตามมาหลังการวาง ผังเมืองรวมมาบตาพุดเป็นชะตาชีวิตของชาวมาบตาพุดและบ้านฉางที่เผชิญอยู่ใน พื้นที่ผังเมืองรวมที่มีพื้นที่สีม่วงมากขึ้นเรื่อยๆ และปัจจุบันได้กลายเป็นภารกิจอันท้าทายของเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งได้รับถ่ายโอนภารกิจให้วางผังเมืองรวม หนังสือเล่มนี้เป็นผลผลิตต่อเนื่องจาก “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาบตาพุด” งานวิจัยที่กองทุนบริการสังคม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ให้การสนับสนุนเครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคี

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :