ชาวบ้านทวายฟ้องดำเนินคดีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมกับบริษัทไทย

1313 ผู้เข้าชม    

            ประชาชนในหมู่บ้านแถบตะนาวศรี เขตทวาย ประเทศพม่ายื่นเรื่องร้องเรียนทางกฎหมายกับบริษัทไทยและบริษัทของรัฐบาลพม่าที่ดำเนินงานเหมืองแร่ดีบุกHeindaเพื่อเรียกร้องเงินค่าชดเชยที่เกิดขึ้นกับพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งเป็นผลมาจากน้ำเสียที่มาจากโครงการ

            โดยผู้อาศัยอยู่ในหมูบ้านMyaung Pyo  เข้าร้องเรียนต่อศาลเขตทวายเกี่ยวกับการทำงานของ Thailand’s  Myanmar Pongpipat Companyและกิจการเหมืองแร่ที่รัฐเป็นเจ้าของ ภายใต้กระทรวงเหมืองแร่  ซึ่งประชาชนได้กล่าวถึง ผลกระทบที่เพิ่มมากขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำเน่าเสีย นับตั้งแต่ Myanmar Pongpipat Companyเข้ามาทำเหมืองแร่ Heinda  ที่เป็นผลให้แม่น้ำลำธาร พืชพันธุ์และสัตว์ป่าหลายชนิดเริ่มสูญพันธุ์ และบ้านเรือน บ่อน้ำ สิ่งก่อสร้างท้องถิ่นถูกทำลาย เนื่องจากของเสียและสารพิษที่ตกตะกอนที่เกิดมาจากการดำเนินโครงการเหมืองแร่ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาทำให้น้ำเสียที่เกิดจากการผลิตไหลไปสู่แม่น้ำที่ไหลผ่านเข้าไปยังหมู่บ้าน รวมถึงพื้นที่เพาะปลูก ทำให้ชาวบ้านประสบกับปัญหาความยากจนจากการขาดพื้นที่เพาะปลูก  มีสุขภาพย่ำแย่จากน้ำที่มีคุณภาพต่ำ และเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งขึ้น

            ขณะที่ความพยายามยื่นข้อเรียกร้องกับบริษัทของไทย และหน่วยงานท้องถิ่นในพม่าเพื่อให้เกิดการควบคุมการทำเหมืองแร่ เพื่อยุติปัญหามลภาวะและรับเงินชดเชยจากผลกระทบที่เกิดขึ้นถูกปฏิเสธ ดังนั้นชาวบ้านจึงเห็นว่าการตัดสินใจดำเนินคดีกับ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเหมืองแร่ ลำดับที่ 2 และMyanmarPongpipat CompanyLtd. ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน คือทางออกที่ดีที่สุดในการเรียกร้องหาความรับผิดชอบและเงินชดเชย  โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพัฒนาทวาย (DDA) ในการเรียกร้องความถูกต้อง ซึ่งกรณีนี้ถือเป็นบริษัทเหมืองแร่ที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่แถบนี้หากไม่มีการทำตามกฎก็จะเป็นตัวอย่างให้กับบริษัทอื่นๆ ได้

  

ที่มา:

Dawei Village to Sue Thai Mining Firm Over Environmental Impacts.  (18 มีนาคม 2557). 

Dawei village to sue over tin mine pollution.  (18 มีนาคม  2557). 

 

---------------------------
แปลและเรียบเรียงโดย

ฝ่ายข้อมูลสนับสนุน บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด: 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :