สัมมนา Go Beyond CSR with Creating Shared Value Briefing

997 ผู้เข้าชม    
เล่นวิดีโอ

สัมมนา“Go Beyond CSR with Creating Shared Value Briefing”  
ประสบการณ์จากการร่วมประชุม Shared Value Leadership Summit : Investing In Prosperity 2014
โดย ดร.สุนทร  คุณชัยมัง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้องกรุงเทพ 1 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

 


 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท