รุก - รับ (สื่อสารออนไลน์) อย่างมีกลยุทธ์

793 ผู้เข้าชม    

 

บรรยายหัวข้อ รุก - รับ (สื่อสารออนไลน์) อย่างมีกลยุทธ์
สาหรับ ชมรมพีอาร์ซีพี
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ณ.ห้องบุษบา โรงแรมแมนดาริน

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท