งานสัมมนา องค์กรยั่งยืนด้วยห่วงโซ่สังคมและพลังร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

700 ผู้เข้าชม    

จัดโดย สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน / 29 เมษายน 2552

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง   CSR แบบอินเทรนด์   กรุงเทพธุรกิจ , 10 พฤษภาคม 2552

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท