การบริหารงานชุมชน / stakeholder เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของรัฐ /เอกชน

767 ผู้เข้าชม    

Content

- Milestone for Community Relations Management

- Community = Stakeholder

- Scope of Work

- Relative of Community & Project Management

- การสื่อความ

- กลุ่มเป้าหมาย

 

โดย สุนทร คุณชัยมัง บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท