ข้อมูลประกอบการศึกษาดูงานกิจการพลังงาน

509 ผู้เข้าชม    

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการสื่อสารด้านพลังงานร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่น วันที่ 22-26 เม.ย.2555

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :