โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากอาฟริกา : Trans-Saharan gas pipeline

499 ผู้เข้าชม    

ความสามารถในการขนส่งก๊าซธรรมชาติ 30 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถให้บริการได้ในปี 2015

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :