โครงการขนส่งทางท่อจีน-พม่า (Sino-Burma pipelines)

500 ผู้เข้าชม    

ขนส่งก๊าซธรรมชาติ / น้ำมัน โดยส่วนที่เป็นโครงการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ต่อออกไป จนถึงมณฑลกวางสี (ความยาวรวม 2,806 กิโลเมตร) ความสามารถขนส่งนำมัน 240,000 บาเรลต่อวัน ความสามารถขนส่งก๊าซธรรมชาติ 12 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :