การจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)

1050 ผู้เข้าชม    

ความจำเป็นสำหรับการยกระดับการบริหารองค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท