รุก - รับ อย่างมีกลยุทธ์ : การบริหารงานในยุคข้อมูลข่าวสาร

887 ผู้เข้าชม    

 

รุก – รับ อย่างมีกลยุทธ์ : การบริหารงานในยุคข้อมูลข่าวสาร

by

Dr.Soontorn Koonchaimang

IMAGE PLUS COMMUNICATION : IMP

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท