รุก - รับ อย่างมีกลยุทธ์ การบริหารงานในยุคข้อมูลข่าวสาร

649 ผู้เข้าชม    

ดร.สุนทร คุณชัยมัง

บรรยายหัวข้อ รุก - รับ อย่างมีกลยุทธ์ การบริหารงานในยุคข้อมูลข่าวสาร

สำหรับ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.)

เมื่อวันอังคาร ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง


 

 

0.00 บาท