15 ตุลาคม 2544 : วันปฏิบัติการร่วมกันทั่วโลกของ Occupy Wall Street

603 ผู้เข้าชม    

15 ต.ค.2554 มีปรากฏการณ์การชุมนุมของประชาชนในเมืองใหญ่ทั่วโลกโดยผู้ชุมนุมเรียกตัวเอง ว่าเป็นปฏิบัติการการต่อต้านระบบเสรีนิยมและมีขอบข่ายเชื่อมโยงกันทั่วโลก – Occupy Wall Street เพื่อเรียกร้องให้ระบบเศรษฐกิจที่บริหารจัดการโดยกิจการบรรษัท (corporation) โดยเฉพาะกิจการในตลาดหลักทรัพย์

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :