คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550 กรณีสั่ง ปตท.ส่งคืนท่อก๊าซ

799 ผู้เข้าชม    

          จากกรณีที่ คุณรสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว.กทม กล่าวว่า การที่ ปตท. จะจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการท่อก๊าซเพื่อเปิดให้บุคคลที่ 3 หรือเติร์ด ปาร์ตี้ เข้ามาเช่าใช้นั้น ไม่สามารถทำได้  โดยอ้างจาก "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550" ระบุว่า  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  หรือ ปตท.  ได้เปลี่ยนสภาพจากองค์การของรัฐ  ซึ่งเป็นนิติบุคคลมหาชน   ไปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด  จึงไม่มีสถานะเป็น "องคาพยพ"  ของรัฐอีกต่อไป   และไม่อาจถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้อำนาจมหาชนของรัฐได้ ต้องโอนท่อก๊าซทั้งหมดกลับไปเป็นของรัฐ
 
          เครือข่ายภาคประชาชนได้ยังตั้งข้อสังเกตว่า ปตท. แอบอ้างกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น เช่น ท่าเรือ แท่นจุดเจาะปิโตรเลียม โรงแยกก๊าซ  และคลังก๊าซด้วย ซึ่งเห็นว่า ต้องพิสูจน์ทราบให้ชัดเจนว่าควรคืนให้รัฐหรือไม่  ก่อนที่ ปตท.จะดำเนินการอื่นใด


ที่มา : VoiceTV

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :