CSR กับกลยุทธ์องค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1095 ผู้เข้าชม    

CSR = Social Construction
          Alexander Dashlsrud สรุปเรื่องการให้ความหมายของ CSR ว่า CSR as a social construction ซึ่งหมายความว่า ความหมายของ CSR จะไม่ตายตัว ไม่เต็มร้อย จะไม่มีความหมายที่สร้างขึ้นแบบเป็น “one” - จะมีส่วนที่เหลื่อมล้ำออกไปตามบริบทของการแก้ไขปัญหาทางสังคมที่แต่ละที่ประสบอยู่โดยจะมีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ Responsibility / Corporate citizenship รองรับเป็นเบื้องต้น

          เป็นคำ / ความคิดที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำไปรองรับต่อการจัดการแก้ไขปัญหาที่ธุรกิจกำลังประสบ... หรือขึ้นอยู่กับที่ตั้ง / ตำแหน่งหรือบริบทของสังคม

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :