BHPBilliton , from Suppliers Relations to CSV Policy

853 ผู้เข้าชม    

Mining Industry & Chile

          อุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยเฉพาะเหมืองทองแดง โดยมี Codelco ซึ่งเป็นกิจการเหมืองทองแดงแห่งชาติเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ เป็นผู้นำในตลาดเหมืองทองแดงของโลกได้การสร้างเศรษฐกิจใหม่ของชิลีสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง

          ตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมา ชิลี มีรายได้ GDP per capita สูงกว่าทุกประเทศในลาตินอเมริกา และในปี 2010 ชิลี ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD เป็นประเทศแรกในอเมริกาใต้

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท