กรณีศึกษาวงโยธวาทิตกับคอร์รัปชั่น ช่อง NEW TV

839 ผู้เข้าชม    
เล่นวิดีโอ

          ดร.สุนทร  คุณชัยมัง : คณะทำงานด้านจริยธรรม
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งประเทศไทย, กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวดังนี้

          "กรณีวงโยธวาทิตถือเป็นกรณีศึกษาและบทสะท้อนถึงปัญหาคอร์รัปชั่นในสังคมว่าไม่ได้มีมิติทางการเมืองเพียงอย่างเดียวที่เกิดปัญหานี้ แม้แต่ระดับย่อยลงมาอย่างสถานศึกษาซึ่งเป็นที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กก็ยังพบปัญหา ถ้าสังคมไทยได้เรียนรู้ร่วมกัน มีกรณีศึกษาเรื่องคอร์รัปชั่นเล่าสู่กันฟังมากๆ คนรุ่นหลังจะระลึกได้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร และเชื่อว่าเมื่อวันหนึ่งสังคมจะเกิดคำว่าพอสักทีกับความทุจริตคอรร์รัปชั่นที่เปรียบเป็นมะเร็งร้ายคอยบ่อนทำลายความเจริญของประเทศไทย"

 

 

0.00 บาท