กรณีโรงไฟฟ้าแก่งคอย กับชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่งคอย จ.สระบุรี : วิเคราะห์ตามทฤษฎีว่าด้วย Four Stage of Movements ของ Blumer

667 ผู้เข้าชม    

          ปี พ.ศ. 2547 ชาวบ้านรวมตัวกันในนาม ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่งคอยยื่นหนังสือขอให้กรมชลประทานทบทวนการอนุมัติใช้ให้แก่บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด และมีการเรียกร้องสิทธิชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
(ที่มาภาพ
: www.prachatai.com)


 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท