กรณีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ จ.กาฬสินธุ์ : วิเคราะห์ตามทฤษฎีว่าด้วย Four Stage of Movements ของ Blumer

512 ผู้เข้าชม    

          ปี พ.ศ. 2554 ชาวบ้านรวมตัวกันชูป้ายคัดค้านโครงการและประท้วงร่วมกับประชาชนจากเครือข่ายต้านโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ใน 6 จังหวัดภาคอีสาน เพราะกังวลเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทรัพยากรน้ำ) และเกรงจะซ้ำรอยเหตุการณ์โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิวในรัสเซีย และโรงไฟฟ้าฟูกุชิมะใน ญี่ปุ่น
(ที่มาภาพ
: www.chaoprayanews.com)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท