กรณีโรงไฟฟ้าไออาร์พีซี กับ เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก จ.ระยอง : วิเคราะห์ตามทฤษฎีว่าด้วย Four Stage of Movements ของ Blumer

550 ผู้เข้าชม    

          ปี พ.ศ. 2550 กระทรวงพลังงานได้มีการเปิดประมูลผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เตรียมยื่นซองประมูลดังกล่าว โดยเสนอโครงการโรงไฟฟ้าใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ทำให้เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบที่ตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีตั้งม็อบชุมนุมหน้าโรงงาน เพราะเกรงว่าการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของชาวบ้านโดยรอบโรงไฟฟ้า/การเจ็บป่วย/โรคมะเร็ง ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการที่ระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเมืองมากจนเกินไป
(ที่มาภาพ : www.manager.co.th)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท