กรณีโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซบางคล้า กับเครือข่ายประชาชน จ.ฉะเชิงเทรา : วิเคราะห์ตามทฤษฎีว่าด้วย Four Stage of Movements ของ Blumer

499 ผู้เข้าชม    

          ปี พ.ศ. 2551 กลุ่มต่อต้านโรงไฟฟ้าบางคล้า ชุมนุมกันเพื่อต่อต้านโรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติของ บริษัท สยามเอนเนอร์ยี่ จำกัด พร้อมล่ารายชื่อยื่นคัดค้านต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากพื้นที่ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเกรงว่าโรงไฟฟ้าจะแย่งน้ำ เนื่องจากเมื่อถึงฤดูแล้งในแถบนี้มีปัญหาน้ำเค็มรุกเข้ามาเนื่องจากน้ำจืดน้อย ดังนั้นถ้าโรงไฟฟ้ามาตั้งและใช้น้ำจืดจากแหล่งน้ำคลองบางไผ่ จะทำให้มีการขาดแคลนน้ำมากขึ้น
(ที่มาภาพ
: www.oknation.net)


 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :