กรณีการศึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กอย่างยั่งยืน จ.จันทบุรี : วิเคราะห์ตามทฤษฎีว่าด้วย Four Stage of Movements ของ Blumer

488 ผู้เข้าชม    

          ปี พ.ศ. 2553 ชาวบ้านใน จ.จันทบุรี เคลื่อนไหวร่วมกับเครือข่ายภาคีพันธมิตร 58 องค์กร ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านไม่เอานิคมอุตสาหกรรมเหล็ก เนื่องจากเกรงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางเสียง กลิ่น น้ำเน่าเสีย ซึ่งสถาบันเหล็กฯ ได้ปรับลดกรอบของการศึกษาลงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ และยุติการใช้ข้อมูลการศึกษาโครงการ
(ที่มาภาพ
: www.sarakadee.com)
 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :