กรณีท่อส่งก๊าซไทย - พม่า กับ กลุ่มอนุรักษ์กาญจน์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี : วิเคราะห์ตามทฤษฎีว่าด้วย Four Stage of Movements ของ Blumer

567 ผู้เข้าชม    

          ปี พ.ศ. 2539 กลุ่มอนุรักษ์กาญจน์ร่วมกับพันธมิตรร่วมกันคัดค้านและต่อต้านการวางแนวท่อก๊าซ โดยมีนักเคลื่อนไหวคนสำคัญ คือ ส.ศิวรักษ์(สุลักษณ์ ศิวรักษ์) นายพิภพ ธงไชย ร่วมด้วย มีการให้ข้อมูลกับสังคมถึงอีกความจริงอีกด้านหนึ่งของโครงการ เช่น โครงการท่อก๊าซผ่านการอนุมัติแบบลัดขั้นตอนผิดพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มีการอนุมัติโครงการไปก่อนแล้วศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหลั, การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ใช้เวลาน้อยเกินไป จะเกิดผลกระทบต่อสัตว์หายาก เช่น ค้างคาวกิตติ ปูราชินี ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ปตท. สามารถขึ้นโครงการได้ และศาลอาญายกฟ้อง ส.ศิวรักษ์ ในการขัดโครงการวางท่อก๊าซไทย – พม่า
(ที่มาภาพ
: www.sarakadee.com)


 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :