กรณีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี : วิเคราะห์ตามทฤษฎีว่าด้วย Four Stage of Movements ของ Blumer

485 ผู้เข้าชม    

          ก.พลังงาน และ กฟผ. มีโครงการสำรวจความเหมาะสมและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในไทย โดยเลือกพื้นที่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี เป็น 1 ในพื้นที่ที่สำรวจ ซึ่งในระหว่างการดำเนินงานสำรวจ มีการให้ข้อมูลที่สับสนกับชาวบ้านในพื้นที่ จึงทำให้ชาวบ้านไม่พอใจและรวมตัวกันเคลื่อนไหวต่อต้าน
(ที่มาภาพ
:  www.manager.co.th)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :