เก็บตกว่าด้วยเรื่อง รัฐ และความสัมพันธ์

768 ผู้เข้าชม    

เก็บตกมาสรุปประเด็นเป็นเรื่องเล่า จากหนังสือเรื่อง ปืน เชื้อโรค และเหล็กกล้ากับชะตากรรมของสังคมมนุษย์...

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :