2009 NCVS - Social Innovation to Address Critical National Challenges – นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการจัดการปัญหาที่สำคัญของชาติ

564 ผู้เข้าชม    
เล่นวิดีโอ

          คลิปวิดีโอนี้ นำเสนอนวัตกรรมทางกลยุทธ์ต่างๆ สำหรับการแก้ปัญหาทางสังคม และแนวคิดที่ให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐบาลได้อย่างไร? จากคลิปนี้ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้สร้างนวัตกรรมทางสังคมได้สำรวจรูปแบบของนวัตกรรมทางสังคมที่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้ง เงื่อนไขต่างๆ ที่สนับสนุนนวัตกรรมทางสังคม

ที่มา : Corporation for National and Community Service
 

0.00 บาท
Tags :