กรณีการทุจริตในโครงการลงทุนปลูกปาล์มน้ำมันที่ประเทศอินโดนีเซีย

685 ผู้เข้าชม    

          บมจ.ปตท. เข้าไปลงทุนในธุรกิจปาล์มน้ำมันในประเทศอินโดนีเซีย โดยให้บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (PTTGE) บริษัทลูกดำเนินการแทน และแต่งตั้งให้นิพิฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นผู้อำนวยการโครงการพัฒนาธุรกิจน้ำมันปาล์ม ในนามของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต่อมานายนิพิฐถูกกล่าวหาว่าเป็นพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ฯ หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เนื่องจากมีการซื้อที่ดินเป็นที่ดินทับซ้อนพื้นที่ป่าสงวน ทำให้ไม่สามารถขอให้หน่วยงานในประเทศอินโดนีเซียออกเอกสารแสดงสิทธิในการทำเกษตรกรรมได้ อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ ESG-RISK.COM

(ที่มาภาพ : naewna.com)
 

0.00 บาท