กรณีศึกษาจาก Reprisk : General Motors (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

608 ผู้เข้าชม    

          ปี พ.ศ. 2557 บริษัท General Motors ตรวจพบรถยนต์มีปัญหาเรื่องความผิดพลาดในการจุดระเบิดของรถ ส่งผลให้ถุงลมนิรภัยไม่สามารถทำงานได้ และบริษัทฯ ได้เรียกคืนรถกว่า 2.6 ล้านคัน และถูกปรับจากกระทรวงยุติธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาในข้อหาความผิดพลาดด้านความปลอดภัย อีกทั้งยังมีผู้ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายกว่า 400 ราย อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ ESG-RISK.COM

(ที่มาภาพ : theindychannel.com)


 

0.00 บาท