Booklet เรื่อง การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ร่วม (Collective Impact)

1491 ผู้เข้าชม    

เนื้อหาด้านในประกอบด้วย
1. Isolated Impact
2. The five Conditions of Collective Success
3. Funding Collective Impact
4. Future Shock
5. หลักการสำคัญหรือเงื่อนไขของ Collective Impact
6. ข้อแนะนำสำหรับกรณีการจัดการฝุ่นหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
7. ข้อแนะนำสำหรับกรณีการจัดการน้ำของจังหวัดนครราชสีมา
 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :