นโยบายประชารัฐ : บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด

1194 ผู้เข้าชม    

          คณะทำงานในยุคนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ โดยจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพื้นที่ที่ทำงานช่วยชุมชนในเรื่องบริหารจัดการองค์ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้า การจัดจำหน่ายและเชื่อมโยงการตลาดในระดับประเทศ ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนใน 3 กลุ่มงาน เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน...

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้จาก เอกสารดาวน์โหลด

 

 

0.00 บาท
Tags :                  

Fatal error: Call to a member function getBannerCSRFront() on null in /home/cp250158/public_html/imageplus.co.th/footer_inc.php on line 5