ฝุ่นจากการขนถ่ายแป้งมันกลางทะเลฟุ้งเข้าฝั่งอ่าวอุดม-กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่

172 ผู้เข้าชม    

0.00 บาท