เมืองสร้างสรรค์โลก : The World's Most Creative Cities

444 ผู้เข้าชม    

          ความคิดสร้างสรรค์นั้น ทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายในการสร้างรายได้และสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถทำรายได้มากกว่าคนทั่วไปประมาณ 13% ปี 2016 ผลสำรวจของ Adobe พบว่า เมืองโตเกียวของญี่ปุ่นเป็นเหมือนศูนย์รวมของความสร้างสรรค์ของโลกอันดับ 1

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :