สวิสเซอร์แลนด์มีมติคัดค้านการปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

598 ผู้เข้าชม    

          การลงประชามติในสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 59  ได้ผลในเบื้องต้นที่บ่งชี้ว่า คนสวิสส่วนใหญ่ (55%) ไม่รับข้อเสนอที่ให้มีการกำหนดเวลาในการปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งแผนปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 3 ใน 5 แห่งในประเทศภายในปีหน้า และจะปิดแห่งสุดท้ายภายในปี 2572 โดยขณะนี้โรงไฟฟ้าทั้ง 5 แห่ง จ่ายกระแสไฟฟ้าเกือบ 40% ให้กับสวิตเซอร์แลนด์

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :