อูเบอร์ปิดบังถูก 2 แฮกเกอร์ขโมยข้อมูลของลูกค้าและพนักงาน 57 ล้านคนกว่า 1 ปีโดยไม่มีการแจ้งข้อมูลแก่สาธารณะ

372 ผู้เข้าชม    

0.00 บาท