บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)

506 ผู้เข้าชม    

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)

ที่มาภาพ : www.salforest.com

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท